Thursday, May 15, 2008

Telecommunication Tower causes increased incidence of cancer to residents in Taman Subang Kelana Jaya???

A local research on the increase of cancer in area close to telecomunication tower - and the research shows that there seem to be a direct link with that tower.

We all know that high tension electrical cables are also dangerous - and previously there is nothing under such cables --- but now all these protection have been ignored. Look at the Petaling Jaya Amcorp Mall parking lot ---- and is that not one of them cancer-causing high tension cables..

The new PR governments must start to ACT to undo the wrongs done by the previous government, and they must investigate and do something about :-

a) That tower in Taman Subang in Kelana Jaya;
b) Also them other telecommunication towers and high tension cables ....close to populated places...Pendedahan medan elektromagnetik
SM Mohamed Idris
Wed | Apr 30, 08 | 5:06:58 pm MYT (Harakah)

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) memandang berat laporan akhbar baru-baru ini yang merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh pensyarah Fakulti Perubatan UiTM, Profesor Madya Dr Adlina Suleiman. Kajian itu mendapati lebih daripada 8% penduduk yang ditemu bual di Taman Subang di Kelana Jaya didapati mengalami kanser. Menurut Dr Adlina, kebanyakan kes muncul selepas menara telekomunikasi didirikan di kawasan kediaman mereka 10 tahun lalu.

Pada umumnya, sudah pun terdapat bukti global yang mencukupi menunjukkan kemungkinan kesan berbahaya kepada manusia terutama sekali kanak-kanak hasil daripada pendedahan kepada medan elektromagnetik (EMF). Ini sudah cukup bagi penggubal dasar supaya mengambil langkah mencegah untuk melindungi kesihatan manusia.

Di beberapa negara, undang-undang mengawal kehadiran wayar penghantaran sumber lain radiasi bukan ion di kawasan kediaman dan kawasan lain yang mudah terjejas memandangkan kepada keprihatinan terhadap kesihatan.

Pada Jun 2001, International Agency for Research on Cancer (IARC), cawangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), telah mengumumkan bahawa medan magnetik frekuensi rendah boleh menyebabkan kanser dalam kalangan manusia, berdasarkan kaitan yang didapati antara pendedahan EMF kediaman dan leukemia kanak-kanak dan dua jenis kanser kalangan orang dewasa.

CAP menggesa Kementerian Kesihatan dan kementerian berkaitan yang lain supaya bertindak tanpa sebarang penangguhan lagi untuk menggubal undang-undang dan langkah lain bagi melindungi rakyat Malaysia daripada pendedahan kepada radiasi elektromagnetik daripada sumber seperti talian tenaga, sub-stesen, dan menara telekomunikasi. Ini termasuklah memindahkan menara telekomunikasi daripada kawasan yang terjejas dan tidak meluluskan pembinaan kawasan kediaman atau tempat kerja berdekatan talian penghantaran tenaga dan sumber lain EMF.

Daripada menunggu bagi semua bukti saintifik diperolehi, tindak balas kerajaan perlu berdasarkan Prinsip Pencegahan yang antara lain menyatakan bahawa "apabila terdapat aktiviti yang menimbulkan bahaya kepada kesihatan manusia atau alam sekitar, langkah pencegahan perlu diambil malah jika hubungan kesan dan sebab tidak sepenuhnya wujud secara saintifik." - lanh

Penulis adalah Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang

No comments: