Wednesday, April 15, 2020

Menteri Gagal Melindungi Pekerja dari Menjadi Mangsa Covid-19, hanya ada perlindungan sosial SETELAH pekerja sudah dijangkiti dan/atau meninggal dunia


Kenyataan Media -  14/4/2020 (Penterjemahan Bahasa Melayu)

Menteri Gagal Melindungi Pekerja dari Menjadi Mangsa Covid-19, hanya ada perlindungan sosial SETELAH pekerja sudah dijangkiti dan/atau meninggal dunia 

Peraturan dan Piawaian yang jelas diperlukan yang Majikan Harus Mematuhi untuk Melindungi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja

Kami, 26 kumpulan, organisasi dan kesatuan pekerja yang  disenaraikan di bawah ini menyatakan kekecewaan kami dengan kelewatan dan kegagalan Menteri Sumber Manusia Malaysia, yang masih gagal memastikan bahawa majikan terikat secara sah untuk mematuhi peraturan dan piawaian yang jelas untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat, termasuk keselamatan dari jangkitan di tempat kerja untuk penyakit seperti Covid-19.


Ini dengan mudah dapat dilakukan oleh Menteri sekarang dengan membuat Peraturan dan Deklarasi berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 [Akta 514] (OSHA 1994), tanpa perlu  pergi ke Parlimen. Nasihat dan/atau cadangan saja, yang tidak ada kekuatan undang-undang, tidak cukup untuk memastikan pematuhan oleh pihak majikan.

Melalui Kenyataan Bersama bertarikh 2/4/2020, oleh 51 (kini 55) kumpulan dan kesatuan sekerja, yang bertajuk, 'Jadikan COVID-19 Penyakit Pekerjaan di bawah Undang-undang untuk memastikan perlindungan sosial bagi semua pekerja dan keluarga mereka', kami juga secara khusus memanggil untuk pekerja dilindungi daripada dijangkiti Covid-19. Perkara ini dilaporkan secara meluas oleh media Malaysia, tetapi sehingga kini, Menteri Sumber Manusia masih belum bertindak untuk melindungi pekerja daripada dijangkiti Covid-19, penyakit yang sehingga kini telah mengakibatkan lebih dari 119.000 kematian di seluruh dunia, dan 77 kematian di Malaysia .

Undang-Undang Untuk Memberikan Perlindungan Sosial Setelah Pekerja Dijangkiti Oleh Covid-19 Ada - Tetapi Bagaimana Pula Dengan Undang-Undang Untuk Menjaga Pekerja Daripada Jangkitan?

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) bertindak dengan memberi jaminan kepada kita bahawa untuk pekerja, termasuk pekerja migran yang didokumentasikan, Covid-19 adalah penyakit pekerjaan yang diiktiraf di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, di mana ini bermaksud semua pekerja yang dilindungi di bawah skim undang-undang ini, jika mereka menjadi mangsa Covid-19, akan dapat menikmati faedah yang diberikan, termasuk pampasan sekiranya berlaku kematian. (Malay Mail, 8/4/2020).

Walaubagaimanapun, harus diingat bahawa masih ada sebilangan besar pekerja yang belum dilindungi oleh undang-undang ini pada masa ini. Undang-undang PERKESO ini masih mendiskriminasi pekerja migran yang didokumentasikan, yang kini hanya berhak mendapat manfaat yang jauh lebih rendah berbanding dengan pekerja tempatan. Malangnya, pekerja rumah tangga dan beberapa kategori pekerja lain masih belum dilindungi oleh mana-mana undang-undang perlindungan sosial ini.

Namun, sehingga kini, tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi pekerja daripada dijangkiti Covid-19 di tempat kerja mereka. Ini masalah serius sekarang memandangkan Malaysia telah memperlanjutkan tempot Perintah Kawalan Pergerakan (PKP/MCO), dan berkemungkinan akan membenarkan lebih banyak tempat kerja beroperasi semasa tempoh ke-3 PKP/MCO ini, yang sekarang akan berlanjutan sehingga 28 April. Ini akan menyebabkan lebih ramai pekerja dan keluarga mereka menghadapi risiko lebih tinggi menjadi mangsa Covid-19.

Menteri Sumber Manusia Mempunyai Kuasa Buat Undang-Undang yang Akan Membantu Memastikan Pekerja Selamat Dari COVID-19

Walaupun Covid-19, atau lebih tepatnya SARS, telah diterima sebagai penyakit pekerjaan di bawah undang-undang Jaminan Sosial PERKESO, ia masih tidak diiktiraf sebagai Penyakit Pekerjaan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja seperti OSHA 1994, di mana  sekarang, OSHA 1994 juga tidak memiliki jelas satu definisi 'penyakit pekerjaan'. Senarai penyakit pekerjaan di bawah satu undang-undang tidak akan secara automatik menjadi senarai di bawah undang-undang lain.

Di bawah, OSHA 1994, undang-undang yang melindungi pekerja di tempat kerja, Covid-19 dan/atau SARS masih bukan penyakit pekerjaan. Di bawah OSHA 1994, kini terdapat Deklarasi Penyakit Pekerjaan (PU (B) 355/2000) di mana Menteri mengisytiharkan penyakit yang disenaraikan dalam Jadual sebagai penyakit pekerjaan di bawah Akta. 

SARS dan/atau Covid-19 masih belum disenaraikan sebagai Penyakit Pekerjaan, walaupun beberapa penyakit lain seperti Nipah, batuk kering dan demam Q ada disenaraikan. Malangnya, pengisytiharan ini pun hanya berkaitan dengan obligasi profesional perubatan untuk melaporkan, bukan secara khusus memeberikan tanggungjawab kepada majikan untuk memastikan persekitaran kerja bebas dari risiko Covid-19.

Menteri senang boleh membuat dan mewartakan penyenaraian Covid-19 dan/atau SARS dalam Deklarasi sedia wujud dengan segera, tanpa menunggu Parlimen bersidang, di mana Menteri Sumber Manusia seharusnya sudah lama melakukan ini.

Menteri, yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan kesihatan pekerja, seharusnya secara wajar melakukan ini sebelum pun permulaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP/MCO), dengan pengetahuan  bahawa begitu banyak tempat kerja yang menyediakan perkhidmatan perlu(essential) masih terus beroperasi semasa wabak ini, dan olehkerana itu, ramai pekerja berisiko lebih tinggi dijangkiti oleh Covid-19, yang juga boleh menyebabkan kematian, memerlukan tempat kerja yang selamat.

Nasihat atau Cadangan Saja Tidak Memadai - Memerlukan Kewajiban Pasti Dalam Undang-undang 

Nasihat saja melalui ucapan, kenyataan, surat atau pun jawapan  'Soalan Lazim' hanya sekadar nasihat atau cadangan, yang tidak ada kekuatan undang-undang jelas, tidak dapat mengikat mana-mana Majikan atau pemilik/pengendali tempat kerja. Majikan yang tidak mematuhi ‘nasihat atau cadangan’ sedemikian mungkin tidak boleh diambil tindakan undang-undang, ataupun didakwa dan/atau dituduh di mahkamah.

Apa yang kita perlukan adalah peraturan dan piawaian yang jelas dalam undang-undang, yang mana setiap majikan atau pengendali tempat kerja tidak ada pilihan  tetapi harus mematuhi, dan, jika gagal berbuat demikian, mereka boleh didakwa, disabitkan dan dijatuhkan hukuman.

Setiap orang, termasuk pekerja, akan mengetahui apa yang mesti dilakukan oleh majikan untuk mematuhi undang-undang, dan jika terdapat pengingkaran, mereka akan dapat menghebohkan dan melaporkan ketidakpatuhan undang-undang kepada pihak berkuasa.

Kuasa Menteri Sumber Manusia untuk Membuat Peraturan dalam Undang-Undang Yang Harus Dipatuhi Majikan

Menteri Sumber Manusia mempunyai kuasa di bawah OSHA 1994, untuk menetapkan langkah-langkah perluh yang ada kuasa undang-undang menangani Covid-19 dan/atau penyakit berjangkit lain, di bawah, antara lain, seksyen 66 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994(OSHA 1994), di mana seksyen 66(1) menyatakan bahwa ' Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi atau berkenaan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang semasa bekerja  ...'

Seksyen 66(2) bahkan memperjelaskan mengenai jenis peraturan yang dapat dibuat Menteri, yang termasuk, antara lain, peratutan ‘… (h) menetapkan perkiraan yang hendaklah dibuat berkenaan dengan pengambilan apa-apa tindakan atau langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan, atau sekiranya berlaku, apa-apa kemalangan atau kejadian berbahaya;… (j) menetapkan kehendak berkenaan dengan pengadaan dan penggunaan pakaian atau kelengkapan perlindungan dan kelengkapan penyelamat dalam hal keadaan tertentu;… dan (l) mengawal selia dan menghendaki pengawasan oleh majikan atau penghuni keadaan di tempat kerja termasuklah kesihatan pekerja mereka’. Ini adalah kuasa yang cukup luas yang dimiliki Menteri, dan dia dapat juga '(u) menetapkan apa-apa perkara lain yang pada hemat Menteri suai manfaat atau perlu bagi menjalankan Akta ini dengan lebih baik.'

Tujuan Akta OSHA 1994 termasuk,  '… (a) untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja; (b) untuk melindungi orang di tempat kerja selain daripada orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja; …'

Apakah Peraturan perlu terutamanya untuk Majikan Sektor Swasta?

Kini, di  jabatan dan agensi kerajaan, kita tahu bahawa peraturan dan langkah ketat telah diikuti untuk melindungi pekerja dan orang ramai daripada jangkitan Covid-19, tetapi adakah majikan sektor swasta melakukan hal yang sama tanpa kewajiban atau obligasi undang-undang yang jelas?

Kami tahu bahawa pegawai Kementerian Kesihatan, walaupun terdapat langkah-langkah perlindungan yang ketat ini, dan kemungkinan kesedaran diri lebih tinggi mengenai apa perlu buat untuk selamatkan diri dari jangkitan, ramai juga pekerja telah menjadi mangsa jangkitan Covid-19. Pada 11/4/2020, telah diketahui bahawa 224 pekerja perubatan di bawah Kementerian Kesihatan telah dijangkiti Covid-19, dan ini berlaku walaupun kesedaran diri dan langkah-langkah mengelak jangkitan yang tinggi. (NST, 11/4/2010). 66 pegawai polis juga telah dijangkiti. (Malay Mail, 8/4/2020).

Risiko pekerja dijangkiti timbul bukan hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam perjalanan pergi balik  dari tempat kerja, dan juga di tempat penginapan pekerja yang disediakan oleh majikan dan/atau ejen mereka.

Di Singapura, mereka mencatatkan ‘.. peningkatan jangkitan harian tertinggi pada hari Khamis dengan lebih daripada 200 daripada 287 kes baru berkaitan dengan asrama penginapan pekerja asing, di mana pekerja sering tinggal dalam keadaan sempit…’ (Star, 12/4/2020)

Di Malaysia, terdapat juga tempat tinggal pekerja yang sedemikian, biasanya sesak dan sempit, termasuk pangsapuri dan rumah, di mana pekerja tidak mempunyai pilihan tetapi paksa tinggal atas arahan majikan/ejen.

Di Malaysia, Peraturan semasa MCO, sebenarnya tidak secara khusus berkenaan tempat kerja atau tempat tinggal pekerja.

Sebagai perbandingan, Singapura, misalnya, sudah memiliki Peraturan Penyakit Berjangkit (Langkah-langkah Tempat Kerja untuk Mencegah Penyebaran Covid-19) 2020/ the Infectious Diseases (Workplace Measures to Prevent Spread of Covid-19) Regulations 2020.

Sekiranya Menteri Sumber Manusia masih gagal membuat peraturan yang diperlukan yang meliputi tempat kerja dan tempat tinggal pekerja, maka mungkin Menteri Kesihatan boleh melakukannya.

Setelah merujuk kepada langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan di rumah sakit, lapangan terbang, pasar raya dan banyak tempat lain, Menteri harus memiliki gagasan atau ide mengenai Peraturan yang diperlukan untuk melindungi pekerja di tempat kerja mereka, dan juga tempat tinggal pekerja, supaya mereka tidak dijangkiti Covid-19.

Peraturan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja dari Covid-19 (dan / atau penyakit menular lain) dapat meliputi, antara lain,:

-          Pemeriksaan/Saringan pekerja setiap hari,
-          Penggunaan alat pelindung termasuk topeng muka,
-          Pembekalan cecair pembersih tangan,
-          Keperluan penjarakan sosial,
-      Penyediaan pengangkutan pekerja yang selamat dari rumah ke tempat kerja dan balik,
-      Sekatan kehadiran pekerja di tempat kerja yang kini tinggal di kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan 'merah' atau mereka di bawah perintah pergerakan yang ditingkatkan, atau pekerja yang ahli keluarga/ahli rumah mereka telah dijangkiti (dan dia masih belum diperiksa/disaring dan/ atau menyelesaikan tempoh kuarantin diri,
-     Penutupan Ruang Solat(atau Bilik Sembahyang) atau sekatan jumlah dibenarkan  pada satu-satu masa, mengambil kira bahawa semua pekerja Islam wajib bersolat 5 kali sehari;
-          Keperluan pembersihan/sanitasi harian di tempat kerja dan kawasan umum lain:
-          Pemberitahuan Segera dan Penutupan Tempat Kerja jika ada pekerja dijangkiti Covid-19, sama ada di tempat kerja atau di mana sahaja, kerana pekerja biasanya melakukan perjalanan setiap hari dari tempat tinggal ke tempat kerja mereka. Penutupan tempat kerja akan berlaku selama 14 hari, dan semua pekerja di tempat kerja akan dikuarantin selama 14 hari;
-    Majikan harus menyimpan catatan harian mengenai hubungan dan pergerakan pekerja, kerana jika mereka dijangkiti, ini akan memudahkan pihak kesihatan untuk mengesan hubungan rapat;
-         Majikan hendaklah menyebabkan mana-mana pekerja yang menunjukkan gejala penyakit segera dihantar ke hospital / klinik untuk ujian, saringan dan/atau rawatan perubatan;
-          Semua pekerja, yang sakit dan/atau di bawah kuarantin, akan diberikan cuti sakit berbayar, walaupun mereka telah melebihi hak kontrak cuti sakit berbayar.
-          Peraturan mesti dipaparkan  di papan kenyataan yang dapat diakses oleh semua pekerja. Majikan juga harus memastikan Peraturan diterjemahkan ke dalam bahasa pekerja yang bekerja di tempat kerja.

Peraturan ini akan terpakai untuk semua tempat kerja, dan Kementerian juga harus memastikan pegawai DOSH kerap ke semua tempat kerja, untuk memastikan kepatuhan undang-undang dan juga untuk mengenalpasti dan mengubal peraturan tambahan yang ada kuasa undang-undang yang khusus di tempat kerja tertentu.

Kontraktor untuk pekerja(contractor for labour), yang mula wujud sekitar tahun 2006, yang mana banyak kesatuan Malaysia dan lain-lain termasuk ahli politik mendesak penghapusan system ini masih wujud, dan 'kontraktor untuk buruh'(contractor for labour) ini tidak mempunyai atau atau dapat mengawal tempat kerja di mana pekerja(employee) mereka bekerja secara berkesan, kerana mereka hanya membekalkan pekerja yang diperlukan oleh majikan lain. Sebilangan besar ‘pekerja’ mereka kembali tinggal bersama dengan pekerja lain dari tempat kerja yang berbeza di mana ini meningkatkan risiko dijangkiti Covid-19.

Pekerja bekalan 'kontraktor untuk buruh' masih tidak dianggap sebagai pekerja/employee di tempat kerja, di mana ini bermakna risiko mereka bukan hanya risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan, tetapi juga hak mendapat perlindungan dan tugas/obligasi sama dari majikan tempat kerja yang lebih prihatin kepada ‘employee’ tempat kerja berbanding dengan ‘pekerja bekalan’. Ini tidak adil. Kerajaan  harus menghapuskan system 'kontraktor untuk buruh'(contractor for labour), untuk system memastikan hubungan pekerjaan langsung dengan pemilik / pengusaha tempat kerja – semua pekerja di tempat kerja adalah pekerja(employee) pemilik/pengusaha tempat kerja.

Peraturan juga diperlukan berkenaan tempat tinggal(atau penginapan) pekerja. Banyak pekerja tidak mempunyai pilihan dan terpaksa tinggal di tempat penginapan yang disediakan majikan ini, yang kebanyakannya mungkin juga mungkin terlalu sesak – sukar untuk memastikan penjarakan social.

Malaysia mempunyai rekod kurang memuaskan isu kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Kini terdapat kekurangan peraturan dalam undang-undang yang wajib dipatuhi majikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. Pemikiran bahawa majikan sendiri boleh memutuskan dan menetapkan piawaian dan peraturan sendiri, harus diketepikan memihak kepada standard (piawaian) dan peraturan perundangan yang pasti sepertimana yang ditentukan oleh Parlimen dan/atau Menteri berkenaan. Hukuman untuk kesalahan tersebut juga perlu ditingkatkan, kerana ketidakpatuhan meletakkan pekerja pada risiko kecederaan dan kematian.

Bagi syarikat/Corporation, pemilik dan Pengarah, sebagai orang yang memutuskan apa yang syarikat lakukan atau tidak, harus bertanggungjawab secara peribadi atas kesalahan terutama bagi perkara yang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerja. Denda saja, mungkin tidak memadai terutama jika ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sedia ada menyebabkan(atau menyumbangkan) kepada kecederaan atau kematian pekerja - hukuman yang ‘deterent’/berat, seperti hukuman penjara, mungkin lebih berkesan dalam mengurangkan bilangan kemalangan, kecederaan dan kematian . Beberapa bidangkuasa lain, seperti Australia, hari ini telah memperkenalkan undang-undang pembunuhan industry (Industrial Manslaughter).

Statistik Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) mencatatkan 169 kematian dan 3,911 kemalangan hanya di sektor pembinaan untuk tahun 2018. Kadar Kemalangan Maut (FAR) Malaysia pada masa itu bukan sahaja 10 kali lebih teruk berbanding dengan United Kingdom tetapi sebenarnya telah merosot sebanyak 20 peratus sejak pergantian abad, menurut laporan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. (New Straits Times, 15/2/2020).

Langkah harus diambil oleh pemerintah yang prihatin untuk mengurangkan bilangan kemalangan, kecederaan dan kematian industri di Malaysia, termasuk dengan mengubal undang-undang yang lebih kuat dan ketat.

Maka, kami mendesak
-          Menteri Sumber Manusia, Menteri lain dan/atau kerajaan Malaysia segera mengubal/membuat Peraturan yang menyatakan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh semua majikan untuk memastikan pekerja selamat dari Covid-19, yang juga merangkumi tempat kerja dan juga tempat penginapan pekerja;

-          Bahwa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(DOSH) memastikan bahawa pegawai DOSH segera memeriksa semua tempat kerja yang dibenarkan beroperasi selama tempoh PKP/MCO ini untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang, dan juga menentukan dan mengubal peraturan tambahan lain yang diperlukan khusus untuk setiap tempat kerja;

-          Bahawa Malaysia juga mengkaji dan memperbaiki undang-undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(OSH) Malaysia, termasuk dengan menetapkan lebih banyak Peraturan dan Piawaian(Standard) jelas yang harus dipatuhi oleh majikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan tempat kerja yang lebih baik, yang diharapkan dapat mengakibatkan pengurangan insiden kemalangan, kecederaan dan kematian di tempat kerja.

-          Bahawa Malaysia akan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi kesalahan keselamatan dan kesihatan pekerjaan terutamanya kesalahan di tempat kerja yang mengakibatkan kecederaan dan kematian pekerja. Pemilik dan Pengarah syarikat, yang berkuasa memutuskan langkah keselamatan syarikat mereka juga harus bertanggungjawab secara peribadi atas keputusan dan/atau kegagalan mereka untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat.
          

          
Charles Hector
Apolinar Tolentino 

Bagi pihak 26 kumpulan yang disenaraikan di bawah ini

WH4C (Workers Hub For Change)
Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS)
Building and Wood Workers International (BWI) Asia Pacific Region
National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers (NUTEAIW)
National Union of Flight Attendants Malaysia (NUFAM)
National Union of Workers in Hospitals Support and Allied Services/ Kesatuan Pekerja-pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan Di Hospital-Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia
Timber Employees Union of Peninsula Malaysia
MADPET (Malaysians Against Death Penalty and Torture)
Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan, Semenanjung Malaysia (KSIEWSSM)/Electronic Industry Employees Union Southern Region Peninsular Malaysia(EIEUSRPM)
Network of Action For Migrants in Malaysia (NAMM)
Labour Behind the Label
MARUAH, Singapore
Marvi Rural Development Organization (MRDO), Pakisitan
Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER)
Tenaganita, Malaysia
NAMM (Network of Action for Migrants in Malaysia)
Women of Color/Global Women’s Strike, United Kingdom
International Black Women For Wages For Housework
Sabah Women's Action Resource Group (SAWO)
Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM)
Sabah Timber Industry Employees Union (STIEU)
Timber Industry Employees Union of Sarawak (TIEUS)
Union of Forestry Employees of Sarawak (UFES)
MAP Foundation, Thailand
Clean Clothes Campaign (CCC) South East Asian Coalition
Collectif Ethique sur l'étiquette (France)


Nota:- Ini hanya merupakan penterjemahan Kenyataan Berrsama asal dalam Bahasa Inggeris ‘Minister Fails to Protect Workers from Becoming Victim of Covid-19, only social protection AFTER worker already infected and/or dies now exists.- Clear Regulations and Standards Needed that Employers Must Comply to Protect Worker Safety and Health. Penterjemahan memberi keutamaan kepada maksud kenyatan asal.


Original Statement in English -
 

26 Groups - Minister Fails to Protect Workers from Becoming Victim of Covid-19, only social protection AFTER worker already infected and/or dies now exists. Clear Regulations and Standards Needed that Employers Must Comply to Protect Worker Safety and Health

No comments: