Thursday, May 11, 2017

Unions in Germany fighting for end of union busting and injustice at Infineon Melaka?

PERJUANGAN pekerja di Malaysia, di Infineon Melaka, mendapat sokongan kuat kesatuan-kesatuan sekerja di Germany - Mereka bukan sahaja mengeluarkan kenyataan, hantar memnorandum tetapi juga menghebohkan - berikut satu risalah yang baru dijanakan dan diedarkan kepada pekerja dan orang ramai sebagai sebahagian daripada kempen menentang tindakan pembuang Presiden Union Melaka dan tindakan union busting yang lain...

55 Groups - INFINEON MUST STOP UNION BUSTING AND DISCRIMINATION AGAINST UNION LEADERS - Reinstate Union President?

Dalam perjuangan menentang ketidakadilan, pendirian berjuang seorang diri adalah bukan strategi yang pandai... Pada hari ini, untuk mana-mana perjuangan, strategi pandai adalah untuk berjuang bersama orang dan kumpulan yang lain bukan sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia ... Dalam perjuangan menuntut keadilan di Infineon Melaka, ia sudah melibatkan ramai {55 kumpulan lain sudah sanggup datang bersama berjuang - ini termasuk kumpulan daripada Guatamela, Mexico, Netherlands, Switzerland, Cambodia, Thailand, Indonesia, Canada, Korea Selatan, India, Hong Kong, ....}. 

Ramai yang terus berkempen dan bertindak sehingga hari ini ...dan ini termasuk union di Germany, di mana tarikh risalah kempen ini 25 April 2017...

Perjuangan mesti berterusan dengan gigih sehingga keadilan dicapai ... kalau kita hanya hebohkan sekali atau adu sekali ...sukar untuk mendapatkan sokongan rakyat untuk memastikan keadilan dicapai...Sedih sekali, ahli politik dan parti politik pembangkang di Malaysia 'berdiam diri' tidak prihatin isu ketidakadilan yang berlaku kepada pekerja dan kesatuan... Hanya Parti Rakyat Malaysia(PRM){Sebenar

Kini Presiden Union ini dihalang oleh majikan menjalankan tugasnya sebagai Presiden Kesatuan Sekerja ...jelas bertentangan undang-undang Malaysia - kerajaan sudah tahu tapi malangnya Kementerian Sumber Manusia( Ministry of Human Resources) nampaknya tidak menjalankan penguatkuasaan perlu...apa yang mereka tunggu? ...Apa mereka di Kementerian ini membuat? Kalau rakyat 'speeding' ...cepat betul penguatkuasaan dilakukan tetapi bila majikan bertindak salah, kenapa tidak ada penguatkuasaan serta merta memastikan undag-undang Malaysia dihormati dan dituruti..?

 

55 Groups - INFINEON MUST STOP UNION BUSTING AND DISCRIMINATION AGAINST UNION LEADERS - Reinstate Union President?

Kesatuan INFINEON Melaka bertahan? Mana penguatkuasaan undang-undang pekerja?

Malaysia: Workers claim discrimination against union leaders at Infineon's assembly factory; company responds (BHRRC)

‘Wrongfully’ sacked workers union president turns to Suhakam for help(FMT,17/3/2017)

 

No comments: